Events
zondag 30 april 2023

Classics Ronde In Vlaanderen Blok 2 Tandem WB Dames

Programma-Programme-Program

Zondag-Dimanche-Sunday30/04/2023

Blok/Bloc/Block 2

Categorie Dames/Catégorie Femmes/CategoryWomen:

Tandem WB –Start/Départ: 11:40

Start/Départ: Markt, Brugge –90.7km

Hellingen/Collines/Hills: 

1x Pladijsstraat
1x RueVerte Voie
1x Côte de Trieu

Download Documenten voor deze wedstrijd: